Εισιτήρια για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ στο Πάρκο 2016 είναι διαθέσιμα στα παρακάτω σημεία:
• βιβλιοπωλείο ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ, οδός Εκατονταπυλιανής, Παροικιά
• βιβλιοπωλείο ΠΟΛΎΧΡΩΜΟ, περιφερειακός, Παροικιά
• φωτογραφικό κατάστημα WIDE-ANGLE, πλατεία, Νάουσα
• Πάρκο Πάρου, στο γραφείο (τηλ. 22849 53573)